į pirmą puslapį

Mariologinis kongresas Trakuose 2017

Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Skelbimai

Įvykiai

 • Visi mes vieno tėvo vaikai

  Baigiantis Gailestingumo Jubiliejui popiežius Pranciškus padovanojo Bažnyčiai Pasaulinę vargšų dieną, kuri šiais metais buvo švenčiama lapkričio 19 d., 33-ąjį eilinį sekmadienį. Šiandien Trakų globos ir socialinių paslaugų centre prie bendro pietų stalo susėdo ir vargstantieji, ir parapijiečiai.

  Bendruomenės nariai pakvietė kartu pietavusius vargstančius kiekvieną sekmadienį į šv. Mišias: kartu pabūti ir stiprėti maldoje. Po šv. Mišių bus padalinti parapijiečių paruošti lauknešėliai. Bendruomenės tikslas: prisiminti vargstančius ne tik per metines šventes.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Susitikimas su vargstančiais Trakų parapijoje

  Sekmadienį, lapkričio 19 d., 13:30 val. Trakų socialinių paslaugų centre prie bendro pietų stalo susės ir vargstantieji, ir parapijiečiai. Taip šiemet pirmą kartą paminėsime popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasaulinę vargstančiųjų dieną.
  Ir tu gali atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą. Jūsų šypsena, išklausymas ar palaikymo žodis jiems didžiausias turtas.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Ganytojiškas kreipimasis minint Pasaulinę vargstančiųjų dieną

  Brangūs broliai ir seserys,
  šį sekmadienį, lapkričio 19 d., pirmą kartą minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Istoriniai Trakų bazilikos varpai atrado savo namus varpinėje

   

  Šiandien, spalio 13 d., penktadienį, lyjant lietui ir siaučiant vėjui įkelti istoriniai Trakų Bazilikos varpai. Jubiliejiniai Lietuvos šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, varpai atrado savo namus varpinėje ir nuo šiol skambės visiems plačiai Trakų žemėje...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Piligriminis jaunimo žygis "Mylėk ir daryk ką nori" 2017 (Video akimirkos)
 • Bazilika – ypatingos garbės titulas bažnyčiai

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Nuo šiol į Trakus verta važiuoti ne tik pilies aplankyti ar kibinų paragauti, bet ir užsukti į neseniai bazilika tapusią Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Bazilikos titulas šiai bažnyčiai buvo suteiktas rugsėjo 3-iąją. Tradiciniais Trakinių atlaidais buvo pradėtas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

  Bazilikoje garbinamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Apaštališkosios Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo tikintiesiems, lankantiems Trakų baziliką (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA Švenčiausiosios Mergelės Marijos Trakuose jubiliejaus metu iš dangiškojo Bažnyčios lobyno maloningai suteikia Visuotinius atlaidus, kuriuos nuoširdžiai atgailaujantys ir meilės skatinami Kristaus tikintieji galės gauti įprastinėmis sąlygomis (atlikę sakramentinę Išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis) ir skirti taip pat už skaistykloje kenčiančias tikinčiųjų sielas.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Jo Ekscelencijos Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo prašymu, kurį jis pareiškė 2017 metų kovo 29 dienos laišku, jame išdėstydamas dvasininkų ir Kristaus tikinčiųjų prašymus bei troškimus, Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija  Trakų mieste esančią parapinę bažnyčią mielu noru papuošia MAŽOSIOS BAZILIKOS titulu ir kilnumu.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Arkivysk. G. Grušo pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Brangieji,
  šiandien džiugi diena, šiandien Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia pasipuošia bazilikos titulu ir kilnumu. Kai prieš tris šimtus metų buvo vainikuotas čia gerbiamas Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas, popiežius atsiuntė prabangias karūnas, kurios per savo žemišką puošnumą mus kviečia prisiminti dangišką garbę, kuria yra apvainikuota Mergelė Marija.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai

  Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai

  Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos. 1718 m. rugsėjo 4 d. Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Tai buvo antras pasaulyje toks įvykis už Romos ribų.

  Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose tradiciškai vyksta Trakinių atlaidai, kuriais šiemet prasidės jubiliejiniai Lietuvos Globėjos metai. Kiekvieną atlaidų dieną šv. Mišios bus aukojamos 12 ir 19 val. lietuvių, 10 ir 17 val. lenkų kalbomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Įvykių arvyvas...
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias