į pirmą puslapį
Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Skelbimai

Įvykiai

 • Apaštališkosios Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo tikintiesiems, lankantiems Trakų baziliką (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA Švenčiausiosios Mergelės Marijos Trakuose jubiliejaus metu iš dangiškojo Bažnyčios lobyno maloningai suteikia Visuotinius atlaidus, kuriuos nuoširdžiai atgailaujantys ir meilės skatinami Kristaus tikintieji galės gauti įprastinėmis sąlygomis (atlikę sakramentinę Išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis) ir skirti taip pat už skaistykloje kenčiančias tikinčiųjų sielas.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Jo Ekscelencijos Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo prašymu, kurį jis pareiškė 2017 metų kovo 29 dienos laišku, jame išdėstydamas dvasininkų ir Kristaus tikinčiųjų prašymus bei troškimus, Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija  Trakų mieste esančią parapinę bažnyčią mielu noru papuošia MAŽOSIOS BAZILIKOS titulu ir kilnumu.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Arkivysk. G. Grušo pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Brangieji,
  šiandien džiugi diena, šiandien Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia pasipuošia bazilikos titulu ir kilnumu. Kai prieš tris šimtus metų buvo vainikuotas čia gerbiamas Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas, popiežius atsiuntė prabangias karūnas, kurios per savo žemišką puošnumą mus kviečia prisiminti dangišką garbę, kuria yra apvainikuota Mergelė Marija.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai

  Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai

  Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos. 1718 m. rugsėjo 4 d. Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Tai buvo antras pasaulyje toks įvykis už Romos ribų.

  Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose tradiciškai vyksta Trakinių atlaidai, kuriais šiemet prasidės jubiliejiniai Lietuvos Globėjos metai. Kiekvieną atlaidų dieną šv. Mišios bus aukojamos 12 ir 19 val. lietuvių, 10 ir 17 val. lenkų kalbomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Trakų bažnyčia sulaukė ypatingo popiežiaus Pranciškaus dėmesio

  Trakų bažnyčia sulaukė ypatingo popiežiaus Pranciškaus dėmesio

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia sulaukė popiežiaus Pranciškaus dėmesio – jai bus suteiktas garbingas bazilikos titulas. Trakuose rugsėjo 3 d., 12 val. atlaidų Mišiose, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perskaitys Šventojo Sosto dekretą, kuriuo Trakų bažnyčią paskelbs bazilika. Tradiciniai Trakinių atlaidai vyks rugsėjo 1–8 dienomis. Jais pradedamas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Žolinių iškilmė Trakų gatvėse atšvęsta gaudžiant orkestro garsams

  Trakų Dievo Motina, Lietuvos Globėja 2017. Valdo Ščavinsko nuotrauka.

  Rugpjūčio 15 d. Visuotinė Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo iškilmę, liaudyje vadinama Žoline. Šią dieną minime Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, paėmimą į Dangų.

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapiją šią iškilmę švenčia ypatingu būdu. Jau septintus metus iš eilės Trakų miesto gatvėmis buvo nešamas gėlių žiedlapiais išpuoštas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslas.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Altoriaus konsekravimo ir varpų šventinimo iškilmės

  2017 m. liepos 16 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje Jo Ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, dalyvaujant gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams, konsekravo altorių bei pašventino du naujus varpus. Didysis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, varpas, sveria 700 kg, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio varpas – 470 kg. Ant jų išlieti užrašai lotynų kalba.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Nauji Trakų bažnyčios varpai skelbs istorinę žinią

  Trakai artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejų sutiks įspūdingu naujų varpų gausmu. Liepos 16 dieną, sekmadienį, 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje įvyks iškilmingas bažnyčios altoriaus konsekravimas ir naujų varpų pašventinimas.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Šlovinimo vakaras "Malda už Lietuvą, Trakų miestą ir tave"

  Birželio 21 d., trečiadienį, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyko šlovinimo vakaras "Malda už Lietuvą, Trakų miestą ir tave", kuris prasidėjo 18 val. Šv. Mišiomis. Jas celebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas Jonas Varaneckas, koncelebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios vikaras kun. Rimas Kalmatavičius ir monsinjoras Vytautas Rūkas, patarnavo diak. br. Elijas.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Įvykių arvyvas...
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias