į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka

 Šv. Mišios Trakų bažnyčioje. Silvijos Knezekytės fotografija

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 10.00 (lenkų k.), 12.00 (lietuvių k.)
Šiokiadieniais 17.00 (lenkų k.), 18.00 (lietuvių k.)

Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį 17.00 val (lenkų k.) ir 18.00 val. (lietuvių k.) aukojamos Šv. Mišios už vienišus, senyvo amžiaus, sergančius, neįgalius parapijiečius ir jų artimuosius bei Trakų ligoninėje gydomus žmones.

Pirmaisiais mėnesio sekmadieniais 11.20 giedamas Akatistas Dievo Motinos garbei

Bažnyčia atidaryta:
Kasdien nuo 9.00 iki 19.00

Pagerbiant TRAKŲ DIEVO MOTINOS – LIETUVOS GLOBĖJOS PAVEIKSLO KARŪNAVIMO DIENĄ, kiekvieno mėnesio 4 d. 12.00 val. yra aukojamos šv. Mišios, kurios yra transliuojamos per Marijos Radiją.

 

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias