į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas visos naujienos

Kovo 25 d., Verbų sekmadienį, Gabijos Surdokaitės-Vitienės paskaita "Paslėpti Trakų Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios lobiai"
Paskelbta: 2018-03-18 19:54:04

humanitarinių m. dr., menotyrininkė Gabija Surdokaitė-Vitienė

Kovo 25 d. 13 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, kviečiame dalyvauti antroje paskaitoje iš paskaitų ciklo, skirto Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metams.

Šio sekmadienio viešnia - humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros instituto mokslo darbuotoja, menotyrininkė Gabija Surdokaitė-Vitienė, kuri padės atrasti paslėptus Trakų Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios lobius.
 
Paskaitoje bus pristatyti dabartiniams parapijiečiams ir visiems tikintiesiems nematomi Trakų bažnyčios paveldas. Pirmoje paskaitos dalyje bus pasakojama apie Trakų bažnyčios liturginės tekstilės rinkinį, kurio didžioji dalis dabar saugoma Bažnytinio paveldo muziejuje. Bus pristatoma šio rinkinio istorija, apibūdinami audiniai ir liturginiai rūbai istoriniame ir kultūriniame kontekste.
 
Antrojoje paskaitos dalyje klausytojai bus supažindinami Trakų Dievo Motinos paveikslo gerbimo XVII‒XIX a. „liudininkais“, t.y. šio stebuklingojo paveikslo kartotėmis-kopijomis, buvusiomis ir išlikusiomis įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Paskaitos klausytojai bus supažindinami su šiomis kopijomis, bus pristatomas religinis, pamaldumo kontekstas, stebuklingojo atvaizdo kopijų plitimo specifika, apibūdinama išlikusiųjų kartočių meninė ir religinė reikšmė.

 

Paskaitų ciklą organizuoja Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija kartu su Lietuvos Katalikų Mokslo Akademija.
 
10:00 val. (lenkų kalba) ir 12:00 val. (lietuvių kalba) Verbų sekmadienio šv. Mišios ir procesija.
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias