į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas visos naujienos

Gegužės 12 d. Sutvirtinimo Sakramento teikimas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje
Paskelbta: 2018-05-09 21:40:59

Gegužės 12 d. 12.00 val. (lietuvių ir lenkų grupėms) Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje bus teikiamas sutvirtinimo sakramentas.

 

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis iš naujo atranda jam suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias