į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė
Paskelbta: 2017-06-19 23:02:09
Devintinių iškilmė Trakų bažnyčioje 2017 m. A. Lebed nuotrauka.

Eucharistiją - Šv. Mišias ir Švč. Sakramentą - Kristus įsteigė per Paskutinę vakarienę Didijį ketvirtadienį. Dėl čia pat prasidedančio Kristaus kančios minėjimo negalėdama tuomet pakankamai džiaugsmingai Eucharistijos paslapties pagerbti ir iškilmingai padėkoti, Bažnyčia tai daro Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo švente, minima devintąjį ketvirtadienį po Velykų ir todėl vadinama Devintinėmis. Lietuvoje keliama į sekmadienį.

2017 m. birželio 18 d., sekmadienį, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje buvo švenčiama Devintinių iškilmė. Šv. Mišias 10 val. lenkų ir 12 val. lietuvių kalba celebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios  vikaras kun. Rimas Kalmatavičius. 12 val. Šv. Mišias koncelebravo mons. Vytautas Rūkas, joms patarnavo diak. br. Elijas.

Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyko Devintinių procesija. Nuo įprastinės eucharistinės procesijos ji skiriasi tuo, kad sustojama prie keturių papuoštų altorėlių ir giedamos arba skaitomos visų keturių Evangelijų - pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną - ištraukos. Pirmoji kalba apie Kristų Mokytoją, antroji - apie Stebukladarį, trečioji - apie Eucharistijos Įsteigėją, ketvirtoji - apie dieviškosios gyvybės mums Davėją.

Šaltinis: Liturginis maldynas 2013 m., 232 - 233 psl.

Akimirkos iš Devintinių iųkilmės (Artūro Lebed nuotraukos):

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė 2017. Artūro Lebed nuotrauka. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė 2017. Artūro Lebed nuotrauka. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė 2017. Artūro Lebed nuotrauka. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė 2017. Artūro Lebed nuotrauka. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė 2017. Artūro Lebed nuotrauka. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė 2017. Artūro Lebed nuotrauka. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė 2017. Artūro Lebed nuotrauka.

Daugiau nuotraukų rasite mūsų Facebook puslapyje.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias