į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Žolinių iškilmė Trakų gatvėse atšvęsta gaudžiant orkestro garsams
Paskelbta: 2017-08-15 21:21:20
Trakų Dievo Motina, Lietuvos Globėja 2017. Valdo Ščavinsko nuotrauka.

Rugpjūčio 15 d. Visuotinė Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo iškilmę, liaudyje vadinama Žoline. Šią dieną minime Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, paėmimą į Dangų.

1950 m. Visų Šventųjų dieną popiežius Pijus XII iškilmingai paskelbė įpareigojančią tikėjimo tiesą, arba dogmą, apie tai, kad Mergelė, Dievo Motina Marija, pasibaigus jos žemiškam gyvenimui, su kūnu ir siela buvo paimta į dangiškąją šlovę.

Popiežiaus Pijaus Xll paskelbtoji dogma nėra naujai išrastas dalykas. Nuo ankstyviausių krikščionybės amžių vyravo įsitikinimas, jog ši ypatinga šventoji, išrinkta būti Dievo Motina, negalėjo paprasčiausiai likti žemėje. Efezo Bažnyčios Susirinkimas 431 m. oficialiai apibrėžė Jėzaus motinos vaidmenį ir vertę Bažnyčioje. Jau tuomet Rytų Bažnyčioje buvo švenčiama Dievo Motinos išaukštinimo šventė, kuri šeštojo šimtmečio pabaigoje buvo paskelbta valstybine švente ir švęsta rugpjūčio 15-ąją. Tikintiesiems ši tikėjimo tiesa buvo visuomet aiški: joks kitas žmogus neišgyveno tokio Jėzaus artumo, kaip Marija. Ji pirmiausia įtikėjo, jog „Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37). Vatikano ll Susirinkimo konstitucijoje Lumen gentium sakoma: „Galiausiai apsaugota, nepalytėta jokios prigimtinės kaltės dėmės, baigusi žemiškojo gyvenimo kelią, Nekaltoji Mergelė buvo su kūnu ir siela paimta į dangaus garbę ir Viešpaties išaukštinta kaip visatos Karalienė, kad taptų panašesnė į savo Sūnų, viešpačių Viešpatį ir nuodėmės bei mirties nugalėtoją“.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapiją šią iškilmę švenčia ypatingu būdu. Jau septintus metus iš eilės Trakų miesto gatvėmis, dalyvaujant Trakų parapijos bendruomenės nariams bei gausiam piligrimų būriui, buvo nešamas gėlių žiedlapiais išpuoštas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslas. Džiugią nuotaiką ir eisenos ritmą palaikė Hyžne miesto savanoriškosios priešgaisrinės tarnybos pučiamųjų orkestas atvykęs pasveikinti Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją net iš kaimyninės Lenkijos.

Iškilmė prasidėjo 10 val. Šv. Mišiomis, kurias lenkų kalba celebravo kun. Mindaugas Bernotavičius. Pasibaigus Šv. Mišioms lenkų ir lietuvių bendruomenė kartu su piligrimais išsirikiavo paskui Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslą į Žolinių procesiją ir žengdami Trakų miesto gatvėmis liudijo savo tikėjimą ir meilę Marijai. Pasibaigus procesijai, 12 val., buvo aukojamos Šv. Mišios lietuvių kalba, kurias celebravo kun. Mindaugas Bernotavičius, koncelebravo kun. br. Severin Armin Holocher OFM iš Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimieros provincijos Kryžių kalno vienuolyno ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios emeritas mons. Vytautas Rūkas.

Dėkojame visiems dalyvavusiems šioje iškilmėje bei padėjusiems ją organizuoti!

Nuotraukas iš šventės rasite mūsų Facebook puslapyje

Sutrumpintas video

 

Pilnas video

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias