į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Susitikimas su vargstančiais Trakų parapijoje
Paskelbta: 2017-11-18 17:43:18

Sekmadienį, lapkričio 19 d., 13:30 val. Trakų socialinių paslaugų centre prie bendro pietų stalo susės ir vargstantieji, ir parapijiečiai. Taip šiemet pirmą kartą paminėsime popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasaulinę vargstančiųjų dieną.

Į susitikimą pakvietėme tuos, kurių dažniausiai mes net nepastebime, pro kuriuos eidami nusukame žvilgsnį į priešingą pusę.  Tai yra benamiai, kurie dėl vienokių ar kitokių gyvenimo negandų atsidūrė visuomenės paribyje. Nepamirškime, kad ir jie yra tokie patys žmonės, mūsų broliai ir sesės Kristuje. Tik jiems šiuo metu mes esame labai reikalingi.

Šiemet Vargstančiųjų dienai skirtoje žinioje popiežius Pranciškus kreipiasi apaštalo Jono žodžiais: „Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“ (1 Jn 3, 18). Dievas mus pirmas pamilo ir per savo Sūnų išliejo savo meilės pilnatvę. Tokia meilė negali likti be atsako, o kas siekia mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus, privalo elgtis pagal Jo pavyzdį ir visų pirma parodyti meilę vargšams.

Ir tu gali atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą. Ateik sekmadienį po Šv. Mišių į Trakų socialinių paslaugų centrą pabūti kartu. Jūsų šypsena, išklausymas ar palaikymo žodis jiems didžiausias turtas. Į susitikimą, jei būtų galimybė, atneškite ilgesnio vartojimo maisto produktų. Iš jų mes parengsime lauknešėlį mūsų broliams ir sesėms. Maistą prašytume atnešti prieš 12 val. Šv. Mišias į parapijos namus.

Nuoširdžiai dėkojame, o Dievas Jums atlygins už Jūsų gerumą.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias