į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

ALFA kurso dalyvių savaitgalis Senųjų Trakų vienuolyne
Paskelbta: 2017-12-05 22:23:37

Gruodžio 1 d. vakarą mes, „Alfa“ kurso dalyviai, išvykome į Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyną. Vieni skubėjome po darbų ar šiek tiek pailsėję, kiti po Šv. Mišių. Kai kurie į vienuolyną vykome pirmą kartą, kiti jau turime rekolekcijų vienuolyne patirtį, tačiau visi jaudinomės (o kaip gi bus šį kartą?) ir vykome lydimi savų lūkesčių ir troškimų, tikėdamiesi naujos patirties ir žinių. Penktadienio vakarą ir šeštadienį kartu praleido 30 ALFA kurso dalyvių (dėl darbo ar šeimyninių aplinkybių ne visi galėjo dalyvauti abi dienas).

Penktadienio vakarą stengėmės geriau pažinti vienas kitą: žaidėme, piešėme, pajudėjome, linksmai pasijuokėme iš draugų sukurtų savo „portretų“. „Protų mūšis“ sutelkė linksmam darbui grupėse ir, tikiuosi, pralinksmino tiek laimėjusius, tiek ir tuos, kurių surinktų taškų skaičius  buvo mažesnis.

Vėlų penktadienio vakarą žiūrėjome filmą „Užslėptas grožis“, kuris nepaliko abejingų. Neaptarėme filmo grupelėse, tačiau apie veikėjus ir jų elgesį bei dvasinę būseną kalbėjomės prieš miegą ir šeštadienį pusryčiaudami bei turėdami laisvą minutėlę, nes, nors daugelis mūsų esame patyrę netektis ar sutikę žmonių, kurie tai patyrė, filmą ne buvo lengva suprasti. 

Šeštadienį mokymus apie Šventąją Dvasią vedė Šv. Jono apaštalinė sesuo Monika ir Žvėryno Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Bažnyčios kun. Viktor Kudriašov. Mokymai praturtino mus, pagilino mūsų tikėjimą, pažadino daug minčių ir klausimų. Mes visi esame skirtingi, skirtingos yra ir mūsų gyvenimo patirtys. Tai atsispindėjo ir mumyse: vieni atrodė atsipalaidavę ir pailsėję, kitų akyse atsispindėjo klausimas ar nerimas, treti paskendo savo apmąstymuose. Mokymai nė vieno nepaliko abejingo.

Po mokymų diskutavome grupelėse: jutome, kad tapome artimesni ir atviresni, labiau pasitikintys vienas kitu, nuoširdžiai pasakojome jaudinančius savo gyvenimo įvykius ir išgyvenimus. Pasidalinimas grupelėse padeda suprasti, kad nesi vienas savo paieškose ir tikėjimo kely, kad daugelis ieško atsakymų į klausimus, kurie rūpi ir tau, kad atsakymus gali rasti ALFA kurso mokymuose ar diskusijų metu, kad šiame kelyje tu niekada neliksi vienas.

Prieš Maldos vakarą turėjome laiko apmąstymams ir galėjome atlikti išpažintį. Vėlyvą popietę susirinkome į Šv. Mišias, kurias aukojo Trakų bazilikos vikaras Rimas Kalmatavičius ir galėjome priimti Atgailos sakramentą. Po Šv. Mišių vyko Maldos vakaras, kurio metu vyko Švč. Sakramento adoracija: šlovinome Jėzų Kristų malda, giesmėmis ir tyloje, taip pat turėjome galimybę kartu su užtarėjais iš Vilniaus melstis Užtarimo malda.

Po ALFA kurso savaitgalio, Šventosios Dvasios savaitgalio, mes, dvasiškai sustiprėję ir įgavę naujos santykio su Dievu ir žmonėmis patirties, grįžtame tęsti mokymų ketvirtadienio vakarais ir laukiame naujų susitikimų. Grįžtame kitokie: radę ramybę, tylų džiaugsmą, pajutę Šventosios Dvasios veikimą, supratę, kad šiame skubančiame pasaulyje mes išgyvenome Malonės laiką, laiką praleistą su Dievu.
ALFA kursas padeda žmogui ne tik užmegzti santykį su Dievu, jis padeda žmogui užmegzti santykius su žmonėmis. Jis padeda ne tik ieškantiems Dievo, bet ir ieškantiems žmonių bendrystės. ALFA kursas augina tikinčiųjų bendruomenę. Tai yra svarbu, nes ir Jėzus kviečia mus į bendruomenę.

Ona Toločkaitė

ALFA kurso dalyvių savaitgalis Senųjų Trakų vienuolyne. 2017.12.01-03 d. ALFA kurso dalyvių savaitgalis Senųjų Trakų vienuolyne. 2017.12.01-03 d. ALFA kurso dalyvių savaitgalis Senųjų Trakų vienuolyne. 2017.12.01-03 d. ALFA kurso dalyvių savaitgalis Senųjų Trakų vienuolyne. 2017.12.01-03 d. ALFA kurso dalyvių savaitgalis Senųjų Trakų vienuolyne. 2017.12.01-03 d.
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias