į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Trakai – 300 metų karūnuotosios Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos sostinė
Paskelbta: 2018-09-04 14:53:56

Trakinių atlaidai 2018 m. rugsėjo 1-8 d.

Kartu su rugsėju Trakuose prasideda Trakinių atlaidai, savo istorija siekiantys 1718 m., kai tarpininkaujant tuometiniam Vilniaus vyskupui Kontantinui Kazimierui Bžostovskiui, Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas buvo karūnuotas iš Vatikano atsiųstomis karūnomis. Šiemetinės iškilmės – istorinis 300 metų apimantis įvykis, vyksiantis bažnyčioje, prieš metus gavusioje garbingą bazilikos titulą. Atlaidų programos dienos temos remiasi netrukus mūsų kraštą aplankysiančio Popiežiaus Pranciškaus išsakytomis mintimis. Iškilmėse laukiama piligrimų iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Pirmą atlaidų dieną, rugsėjo 1-ąją, šeštadienį, piligriminis jaunimas 8 val. ryto nuo Aušros vartų pėsčiomis patrauks į Trakus.

Svarbiausios dienos – rugsėjo 2-oji ir 4-oji

Atlaidų metu bus aukojamos šv. Mišios lietuvių bei lenkų kalbomis (8 d., Švč. Mergelės Marijos gimimo dieną, 19 val. – istorinės šv. Mišios lotynų kalba), vyks katechezės, bus kalbamas rožinis, vyks Švč. Sakramento Adoracija. Pagrindinės Atlaidų dienos – rugsėjo 2-oji, kuomet bus meldžiamasi už Tėvynę, švenčiančią nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, už Bažnyčią bei Popiežiaus nešamą Kristaus žinią, ir 4-oji, tiksli prieš tris šimtmečius vykusi karūnavimo data, kai bus prašoma Viešpaties globos piligrimams, parapijiečiams, kunigams, meldžiamasi už šventovės globėjus bei fundatorius. Trakinių atlaidų metu aukojamas šv. Mišias tiesiogiai transliuos „Marijos radijas”. Sekmadienį po šv. Mišių Atlaidų dalyviai bei svečiai kviečiami į už šventoriaus esančioje Reinės aikštėje vyksiančią „Spalvotųjų šypsenų šventę”, kurioje liesis muzikos garsai, vyks kūrybinės dirbtuvėlės įvairaus amžiaus vaikams bei tėveliams.

Atlaidų reikšmė bei prasmė

Amžinybės perspektyvoje egzistuoja dvi bausmės už nuodėmes: amžinoji ir laikinoji. Per išpažintį atleidžiama amžinoji bausmė, bet lieka laikinoji, už kurią po mirties kenčiama skaistykloje. Atlaidai padeda pastarąją panaikinti. Visuotinius atlaidus galima gauti kasdien per atlaidus tiek sau, tiek mirusiąjam įprastinėmis sąlygomis: atlikę sakramentinę išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją, pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis bei pasimeldus už skaistykloje kenčiančias sielas.

Parengė Rūta Suchodolskytė-Neniškienė

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias