į pirmą puslapį

Jaunimas

 Parapijos jaunimas 2012 m.

2010 m. rudenį draugėn susibūrė Trakų parapijos jaunimas. Ėmę ieškoti savo krikščioniško identiteto, mes pradėjome nuo gilinimosi į vieni kitus, vėliau per maldą ir atvirą bičiulystę apsiglūdinę įvairius asmeninio netobulumo „kampus“, nusprendėme drauge „irtis į tikėjimo ir bendrystės gilumą“.

Apgriovę savo stereotipines (individualizmo paliestas) mąstysenas ir paprašę Dievo vedimo, kibome į kassavaitinius susitikimus (dažniausiai antradienio vakarais) ir įvairių mums aktualių temų gvildenimą, diskusijas, aptarimus bei krikščioniškos bendrystės puoselėjimą.

Mūsų el. paštas: . Facebook'e mus galima rasti: Trakų Parapijos Bendruomenė

Jei susidomėjai, prisijunk prie mūsų ir Tu!

2014 – 2015 metų užsiėmimai

Antradieninių susitikimų temos:

 • Pirmas mėn. antradienis – Šv. Rašto vakaras
 • Antras mėn. antradienis – Švč. Sakramento adoracija
 • Trečias mėn. antradienis – Gilinimasis į Katalikų bažnyčios katekizmą
 • Ketvirtas mėn. antradienis – Filmų vakaras, kelionės, įvairūs kiti įdomūs užsiėmimai

2011—2012 m. metai

Antradieninių susitikimų temos:

 • Piligrimystė. Prasmė ir tikslai.
 • Taize pamaldumo pristatymas. Svečias.
 • Meilė. Santuoka.
 • Užgavėnių šventimas prie ežero.
 • Meilės samprata tarp paauglių ir jaunimo. Lytiškumo ypatumai.
 • Vienuolystės tematika. Svečiuojasi šv. Jono apaštalinės seserys iš Senųjų Trakų.
 • Dalyvavimas Gavėniai skirtame renginyje Senuosiuose Trakuose.
 • Pasidalinimas Trakų istorija bei senomis Trakų nuotraukomis. Svečias.
 • Mokslas ir religija. Diskusija.
 • Dialogas tarp tikinčio ir netikinčio. Kokia yra tikinčiųjų misija?
 • Išvyka į gamtą. Bendruomeninis piknikas

2012 m. vasaros pradžioje vėl ėmėmės darbo susijusio su „Spalvotųjų šypsenų šventės“ organizavimu Trakinių atlaiduose. Darbavomės iš peties. Buvome jau žymiai drąsesni ir šiek tiek su patirtimi... Šventė (rugsėjo 2 d.) pavyko ir vėl nudžiugino visą mūsų parapijinę bendruomenę, o tuo pačius ir mus – parapijos jaunimą.

2010—2011 m. metai

Antradieninių susitikimų temos:

 • Šv. Jonas Boskas ir Saleziečiai.
 • Ortodoksija. Skirtumai ir panašumai su Katalikybe.
 • Dievo Gailestingumas. Ses. Faustina Kovalska. Gailestingojo Jėzaus paveikslas ir pamaldumas.
 • Gailestingumas mano gyvenime. Gerojo Samariečio ir Sūnaus palaidūno palyginimai.
 • Turino drobulė. Istorija, faktai, vertinimai.
 • Užgavėnių šventimas prie ežero.
 • Šv. Žemė. Fotoreportažo pristatymas.
 • Gavėnios prasmės aptarimas.
 • Ekskursija į Trakų cerkvę.
 • Išvyka į kino teatrą. Filmas „Egzorcizmas“.

Nuo 2011 m. vasaros pradžios išgvildenome idėją organizuoti Trakinių atlaiduose „Spalvotųjų šypsenų šventę“, kuri pagrindinę atlaidų dieną (rugsėjo 4 d.) suburtų visą parapijos bendruomenę į vienybę, džiaugsmą ir džiugų šventimą. Visą vasarą plušėję, visgi savąją idėją įgyvendinome. Šventė pavyko. Stipriai džiaugiamės.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias